top of page

Hoe herken je schadebeelden op de Buxus

Bijgewerkt op: 30 apr. 2020


Om de schade te beperken is het belangrijk om zo vlug als mogelijk een schadebeeld te herkennen, om dan een behandeling te voorzien.


De buxussen hebben het de laatste jaren zwaar te verduren. Er zijn niet alleen talloze schimmels die het vuur aan de schenen leggen, sinds een paar jaar zijn daar wraatzuchtige rupsen bijgekomen. Ook de extreme weersomstandigheden hebben hierbij een rol.

De plant komt in een stresssituatie, waarbij ze vatbaar wordt voor schimmels, aantasting door de mot, etc.

Bij een herhaaldelijke aantasting en zonder behandeling kan dit resulteren in het afsterven van de Buxus.


De larven van de buxusmot zijn de boosdoeners. De volgroeide rupsen zijn felgroen van kleur met een zwarte kop en een patroon van zwarte stippen.

De jonge rupsen schrapen aan de onderzijde van de bladeren het bladmoes weg. Het zijn de oudere exemplaren die echt wraatschade gaan veroorzaken aan de bladeren.


Bij Buxustaksterfte of schimmel krijg je een aantasting van de bladeren. De bladeren beginnen te verkleuren, om uiteindelijk volledig te verdrogen, tot diep in de plant. Wanneer er niet tijdig wordt ingegrepen kan de plant of massief volledig kapot gaan.


Buxus rups


Buxusschimmel


#ziektebeelden #buxusschimmel #buxusmot

0 opmerkingen
Post: Blog2_Post
bottom of page